MGI Public Company Limited

การประกวด

การประกวด

          ธุรกิจจัดประกวดนางงามทั้งระดับในประเทศและระดับต่างประเทศ โดยบริษัทดำเนินการจัดประกวดนางงามในประเทศเพื่อค้นหาผู้หญิงไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม เพื่อมาดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand หรือ MGT) ซึ่งบริษัทจะส่งนางงามที่ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีระดับนานาชาติที่จะหานางงามในระดับนานาชาติ คือการประกวดนางงาม มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Miss Grand International หรือ MGI) รวมถึงดำเนินการส่งนางงามที่ได้อันดับรองลงมาไปประกวดนางงามระดับนานาชาติอื่น ๆ นอกจากนี้นางงามที่ได้รับคัดเลือกจะมีหน้าที่ในการทำงานประชาสัมพันธ์ เป็นแบบอย่างช่วยเหลืองานสังคมให้กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น พร้อมโอกาสได้เป็นนักแสดง หรือ ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงในลำดับต่อไป

          บริษัทจะทำการขายลิขสิทธิ์การประกวดนางงามระดับจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดในแต่ละปี ให้กับผู้ได้รับลิขสิทธิ์การประกวดระดับจังหวัด (Provincial Director : PD) โดย PD จะมีหน้าที่ต้องจัดประกวดคัดเลือกนางงามมิสแกรนด์จังหวัด เพื่อเข้าประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ หลังจากนั้นบริษัทจะส่งผู้ชนะการประกวด MGT เข้าประกวด MGI ซึ่งเป็นเวทีระดับนานาชาติต่อไป

          การประกวดกับนางงามมิสแกรนด์จากประเทศอื่น ที่ผู้ได้รับลิขสิทธิ์การประกวดระดับประเทศ (National Director : ND) ของแต่ละประเทศ จะทำการส่งผู้ชนะจากประเทศของตนเองเข้าร่วมการประกวด MGI ทั้งนี้ ND ที่ซื้อลิขสิทธิ์จากบริษัทไป จะมีหน้าที่ต้องจัดประกวดเพื่อคัดเลือกนางงามมิสแกรนด์จากประเทศตนเอง เข้าประกวด MGI

          บริษัทให้การใส่ใจในรายละเอียดการทำงาน ทั้งการประกวด MGT และ MGI การร่วมงานกับทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการจัดเวทีประกวดมาอย่างยาวนานโดยมีจุดประสงค์ในการเน้นให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจที่สุด นอกจากนี้ธุรกิจประกวดนางงามมิสแกรนด์ของบริษัทยังมุ่งเน้นการส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ถือลิขสิทธิ์ ผู้ดำเนินการจัดงานในแต่ละจังหวัด นักออกแบบงานทั้งเวที แสง สี เสียง นักออกแบบเสื้อผ้า ผู้เข้าประกวดนางงามและพิธีกรงาน

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า