MGI Public Company Limited

นโยบายการใช้คุ๊กกี้

นโยบายการใช้คุกกี้ (COOKIES POLICY)

เว็บไซต์ www.missgrand.com (“เว็บไซต์” หรือ “เรา”) มีการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (“คุกกี้”) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับ ประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ เราโดยเราให้ความสําคัญอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจากการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นมีลักษณะเป็นข้อมลูส่วน บุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเก็บรวบรวมตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของเรา

1. คุกกี้ (Cookies) คือไฟล์ขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะ บันทึกลงไปในอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์

2. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการใช้งานคุกกี้
เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะทําการจดจําและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ (Browser) ของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติ – ที่อยู่ไอพีแอดเดรส (IP Address & MAC Address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน

 • – ชนิดของบราวเซอร์ (Browser) ของท่าน
 • – หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม หรือติดตามในเว็บไซต์ของเรา
 • – จํานวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว สินค้า บริการ หรือข้อมูลที่คุณค้นหาในเว็บไซต์ เวลาเข้าและวันที่เข้าชม รวมถึงข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ

ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์ ประเมินผล และช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์โดยรวม เพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพเว็บไซต์ให้สามารถ ใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อตรงตามความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น

3. ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

ประเภทคุกกี้รายละเอียด
คุกกี้ที่มีความจําเป็น
(Strictly Necessary Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานเว็บไซต์ได้ เช่น การลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ หรือการ สั่งซื้อสินค้า เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทํางานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย ซึ่งท่านจะไม่สามารถปิดการใช้งาน ของคุกกี้ประเภทนี้ได้
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน
(Performance Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการสนใจและ พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ อีกทั้งยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของเว็บไซต์เพื่อให้ มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น ในส่วนของข้อมูลที่คุกกี้ที่เก็บรวบรวมนี้จะเป็นข้อมูลที่ไม่ สามารถระบุตัวตนได้
คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์
(Functional Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ จดจําตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรม และความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ เช่น จดจําการล็อกอินของท่าน ,จดจําการตั้งค่าภาษา, จดจําสินค้าล่าสุด ที่ท่านเคยดู เพื่ออํานวยความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย
(Targeting Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics, Facebook Pixels ,LINE Tags, Tiktok Pixels เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านติดตามหรือ เยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจความต้องการของท่านและใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงการโฆษณาให้ เหมาะสมกับความสนใจของท่าน
คุกกี้โซเชียลมีเดีย
(Social Media Cookies)
คุกกี้เหล่านี้ได้รับการกําหนดโดยบริการโซเชียลมีเดียที่เราได้เพิ่มบนไซต์ เพื่อช่วยให้คุณสามารถแบ่งปัน เนื้อหากับเพื่อนๆ และเครือข่ายของคุณได้ คุกกี้เหล่านี้สามารถติดตามเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อเข้าชมไซต์ อื่นๆ และสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของคุณได้ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื้อหาและข้อความที่คุณเห็นบน เว็บไซต์อื่นๆ ที่คุณเข้าชม หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทํางาน คุณจะไม่สามารถใช้หรือดูเครื่องมือการ แบ่งปันเหล่านี้ได้

4. ระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้
แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้

 • – คุกกี้แบบช่วงเวลา (Session Cookies) เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจําท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่า และเลือกใช้ เป็นต้น และจะถูกลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทําการปิดเว็บเบราว์เซอร์
 • – คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies) เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กําหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของเราจดจําท่านและการ ตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

5. การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้
ท่านสามารถเลือกปฏิเสธการทํางานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของท่าน โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อระงับการเก็บรวบรวม ข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านด้วยการปฏิเสธการทํางานของคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถใช้งาน ฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ท่านสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่า ด้วยวิธีการดังนี้

 • – การตั้งค่าคุกกี้ใน Chrome (เชื่อมลิงค์)
 • – การตั้งค่าคุกกี้ใน Safari และ iOS (เชื่อมลิงค์)
 • – การตั้งค่าคุกกี้ใน Internet Explorer (เชื่อมลิงค์)
 • – การตั้งค่าคุกกี้ใน Microsoft Edge (เชื่อมลิงค์) – การตั้งค่าคุกกี้ใน Firefox (เชื่อมลิงค์)
 • – การตั้งค่าคุกกี้ใน Opera (เชื่อมลิงค์)

6. การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น
ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกําหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่เราไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนําให้ท่านเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้
นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เราจึงขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ฉบับนี้เป็นระยะ ๆ

8. รายละเอียดการติดต่อ
หากมีคําถาม ข้อเสนอแนะ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ หรือการปฏิบัติตามนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ โปรดติดต่อ

 • ชื่อบริษัท: บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
 • สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 1213/414 ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลํา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
 • โทรศัพท์: 02-530-9656
 • อีเมล: [email protected]
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า