MGI Public Company Limited

Account Executive (AE)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลฐานลูกค้าบริษัท ติดต่อและประสานงานลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประสานงานขาย จนจบงาน
 • พัฒนาและค้นหาโอกาสในการขายใหม่ๆ โดยผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย (ประเภทสินค้าสื่อโฆษณาต่างๆ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง)
 • เข้าประชุมกับลูกค้าเพื่อดำเนินการนำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
 • ศึกษาความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ วิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์การขายและปิดการขายสามารถเจรจาปิดการขายกับลูกค้าได้และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • ให้คำแนะนำพร้อมคำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับบริการหลังการขาย
 • ทำหน้าที่รักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสายงานขายและการทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • มีความสามารถในการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างดีเยี่ยม
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและวางแผนที่ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามาราถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (พิจารณาเป็นพิเศษ)

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า