MGI Public Company Limited

Information Request

Information Request

IR Contact

หากมีประเด็นสอบถาม สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

Investor Kits

ปี พ.ศ.
เอกสารไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4ปีงบประมาณ
Financial statementTHTHEN | TH
Full statementTHTHEN | TH
Note to financial statementTHTHEN | TH
Report of the AuditorTHTHEN | TH
เอกสารปีงบประมาณ
Financial statementEN | TH
Full statementEN | TH
Note to financial statementEN | TH
Report of the AuditorEN | TH
เอกสารปีงบประมาณ
Financial statementEN | TH
Full statementEN | TH
Note to financial statementEN | TH
Report of the AuditorEN | TH
เอกสารปีงบประมาณ
Financial statementTH
Full statementTH
Note to financial statementTH
Report of the Auditor TH
เอกสารปีงบประมาณ
Financial statementTH
Full statementTH
Note to financial statementTH
Report of the Auditor TH

FAQ

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพาณิชย์จากการจัดประกวดนางงาม “มิสแกรนด์ ไทยแลนด์” และ ”มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล” การบริหารจัดการศิลปิน และการจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท อาทิ แบรนด์ “Miss Grand”, “NangNgam” และ MGI 

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมคุกกี้แต่ละประเภทได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้ ในกรณีที่ท่านไม่ทําการเลือกจะถือว่าท่านไม่ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายการใช้คุกกี้

Privacy Preferences

You can choose to enable or disable these cookies but necessary cookies are required to enable.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save