MGI Public Company Limited

Executive Committee

Executive Committee

คณะกรรมการบริหาร

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหาร

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล

ประธานกรรมการบริหาร

คุณรัชพล จันทรทิม

กรรมการบริหาร

คุณยุพเยาว์ ชัยวิสุทธิ์

กรรมการบริหาร

คุณศักดิ์สิทธิ์ บุญวานิช

กรรมการบริหาร

คุณโสภาพรรณ วิรุฬหมาศ

กรรมการบริหาร

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมคุกกี้แต่ละประเภทได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้ ในกรณีที่ท่านไม่ทําการเลือกจะถือว่าท่านไม่ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายการใช้คุกกี้

Privacy Preferences

You can choose to enable or disable these cookies but necessary cookies are required to enable.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save